Úvod / Produkty / Perlit / Použitie perlitu

Použitie perlitu

Voľne sypaný

V suchom neupravenom stave tepelnoizolačný a zvukovoizolačný materiál. Je vhodným izolantom v primárnych a sekundárnych rozvodoch. Je vhodný ako zásyp dvojplášťového vonkajšieho muriva.

Perlitové omietky

Tepelnoizolačné vlastnosti expandovaného perlitu sú v maximálnej miere zhodnotené v perlitových omietkach. Môžu sa použiť nielen ako vnútorné omietky, ale pri vhodnej kombinácii perlitovej omietky s vodovzdornou povrchovou úpravou možno vytvoriť dokonalé vonkajšie omietky, priedušné pre plyny a vodnú paru, odolné voči prenikaniu dažďovej vody. Perlitová omietka je absolútne nehorľavá, možno ju použiť na všetky obvodové steny obytných budov. Určujúcim kritériom, od ktorého závisia hlavné fyzikálne vlastnosti omietky je jej tepelná vodivosť, pevnosť a objemová hmotnosť. Zloženie perlitových omietok pre prípravu 0,125 m3 hotovej omietky.

Surovina MJ Druh omietky
PTM 400 PTM 450 PTM 500
Perlit EP 150 l 125 130 135
Vápenný hydrát kg 14 15 17
Cement SPC 325    kg 5,5 8,0 9,5
Voda l 38 až 42

 

Príprava perlitovej omietky

Do miešačky nasypeme expandovaný perlit, pridáme cement a vápno. Zapneme miešačku, pridávame vodu a 0,5 dcl Puru alebo iného zmáčadla – saponátu.. Po krátkom zamiešaní skontrolujeme konzistenciu omietky. V prípade potreby ju zriedime vodou, alebo zahustíme expandovaným perlitom. Po 4 až 6 minútach miešania je omietková zmes pripravená. Dlhšia doba nie je potrebná, naopak doba nad 10 minút má na vlastnosti omietky negatívny vplyv.

Postup pri omietaní je podobný ako pri nanášaní klasickej omietky. Pred nanášaním PTM je vhodné na murivo naniesť slabú vrstvu hrubého cementového postreku. Na vlhký povrch potom nanášame po jednotlivých vrstvách perlitovú omietku. Hrúbka jednej vrstvy omietky nemá byť väčšia ako 2 cm. Nasledujúcu vrstvu robíme vždy až po zavädnutí predchádzajúcej. V prípade, že je na stene pripravené nosné pletivo, nanášaná vrstva môže byť aj hrubšia.

Perlitbetón

Perlitbetón (PTB) je jedným z  najľahších silikátových tepelnoizolačných a zvukovoizolačných stavív, pripravený mokrým alebo polosuchým spôsobom z expandovaného perlitu a cementu. Pre jednotlivé druhy PTB sa používa surovinová receptúra, ktorá je rozpísaná pre 0,125 m3 hotového PTB.

Surovina MJ Druh perlitbetónu
PTB 300 PTB 400 PTB 500 PTB 600
Perlit EP 150 l 125 125 125 125
Cement SPC 325 kg 12 19 27 36
Voda l 38 až 42

 

Príslušnou voľbou receptúry možno pripraviť perlitbetóny so širokou škálou vlastností, od ľahkých pre tepelnoizolačné použitie až po ťažké s dostatočnou pevnosťou pre použitie ako konštrukčné prvky.

Vlastnosť MJ PTB 300 PTB 400 PTB 500 PTB 600
Objemová hmotnosť kg.m-3 300 400 500 600
Pevnosť minimálna MPa 0,55 0,96 1,56 1,92
Tepelná vodivosť vonkajšia W.m-1.K-1 0,092 0,137 0,145 0,175
Tepelná vodivosť vnútorná W.m-1.K-1 0,083 0,120 0,130 0,155
Stredný súčiniteľ difúzie vodnej pary đ.109/(S) 0,026 0,018 0,018 0,015
Súčiniteľ vzduchovej priepustnosti ε.m/(S) 5,8 x 10-6 až 4,2 x 10-8
Použiteľnosť °C -200 až +600

 

Príprava perlibetónu

Pre prípravu PTB platí podobný postup ako pre prípravu perlitovej omietky. Vyrobená perlitová zmes nemá byť príliš tekutá. Betónová zmes obsahuje značné množstvo vody. Aby sme zaručili dobé tepelnoizolačné vlastnosti PTB, pred kladením ďalších vrstiev musíme predchádzajúcu  vrstvu PTB nechať vyschnúť, alebo konštrukčne zabezpečiť možnosť stáleho a dostatočného vetrania zabudovanej vrstvy.

Agroperlit

Pomer, v akom sa má Agroperlit miešať s pôdou, závisí od kvality pôdy a druhu pestovaných rastlín. Pre pestovanie kvetov a zeleniny v záhradách, skleníkoch alebo fóliovníkoch sa do pôdy môže primiešať až jedna tretina Agroperlitu. Všeobecne platí pravidlo, že čím je pôda ťažšia, tým väčšie množstvo Agroperlitu potrebuje na vyľahčenie. Vzhľadom na schopnosť Agroperlitu podporiť rast koreňov zvyšujú sa jeho dávky pri pestovaní koreňovej zeleniny alebo pri pestovaní zeleniny a kvetov z priesad. Do ľahkých piesočnatých pôd je výhodné pridávať Agroperlit pre jeho schopnosť zadržiavať vlahu a živiny.

Vapex

Čistenie podláh výrobných hál, garáží, čerpacích staníc, nádvorí stavenísk a dielní znečistených ropnými produktmi. Očistenie podlahy spočíva v posypaní dostatočným množstvom Vapexu, ktorý ropné produkty rýchlo absorbuje. Následne sa Vapex zmätie. V prípade použitia na mokrej podlahe, neklesne množstvo absorbovanej nafty pod 350 l/m3 Vapexu.

Odstraňovanie ropných produktov z povrchu stojatých vôd

Vapex je potrebné rozsypať po vodnej hladine na náveternej strane. Vietor a prirodzené vlnenie hladiny transportuje Vapex na opačnú stranu vodnej plochy. Nasiaknutý Vapex sa potom zbiera sieťovými zberačmi. 1 m3 Vapexu pohltí 250 až 400 l nafty.

Odstraňovanie ropných produktov z tečúcich vôd

Z riek, potokov a kanálov možno ropné produkty odstrániť pomocou pevných alebo plávajúcich norných stien. Vodný tok sa prehradí po celej šírke nornou stenou a Vapex sa nasype v dostatočnom množstve pred stenu. Plávajúca vrstva Vapexu zachytáva ropné produkty z hladiny vody, čistá voda preteká pod nornou stenou. Ak je tok vody prudký je potrebné zaradiť za sebou viac norných stien. Týmto spôsobom možno zachytiť v 1 m3 Vapexu minimálne 350 l nafty.

Hasenie horiacich ropných látok

Vapex možno použiť aj pri hasení horiacich rozliatych ropných látok. Tým, že Vapex pohltí horiace ropné produkty umožní ľahšiu lokalizáciu a likvidáciu požiaru.

Objavujte ďalej
Táto stránka používa súbory cookies, aby Vám ponúkla lepší zážitok z jej prezerania. Používaním tejto stránky, bez vypnutia cookies vo Vašich nastaveniach prehliadača, súhlasíte s ich používaním. (viac informácií)