Úvod / Články / Porovnanie pece a...

Porovnanie pece a kozuba

Porovnanie pece a kozuba
 

Kachľová pec*

Kozub **

Princíp kúrenia akumulačný – od ohňa a horúceho dymu sa ohreje akumulačný materiál, ktorý potom postupne vydáva naakumulované teplo teplovzdušný – od horúcej kozubovej vložky sa ohreje prúdiaci vzduch a ten je potom vyfukovaný cez prieduchy, respektíve teplovzdušné rozvody
Hlavný výdaj tepla tepelným žiarením
(sálaním)
ohrievaním a prúdením vzduchu
(konvenciou)
Výkon (nominálny) 3 – 7 kW 8 – 24 kW
Interval prikladania 6 - 24 hodín 2 - 4 hodiny
Teoretická maximálna spotreba dreva za deň *** 24 až 58 kg 66 až 199 kg
Váha 500 – 2000 kg 200 – 500 kg
(podľa typu obostavby)
Ohnisko vymurované ručne zo šamotových tehál a platní priemyselne vyrábaná kovová vložka
(môže byť z vnútra chránená vrstvou zo šamotových alebo podobných tvaroviek)
Vonkajší plášť teplý
(z akumulačného materiálu, ktorý sa vyhrieva a vydáva teplo - teplota plášťa obyčajne 40 až 90 °C)
studený
(obyčajne z izolačného materiálu, ktorý prepúšťa teplo len minimálne)
teplo sa uvoľňuje priamo od krbovej vložky alebo cez prieduchy ohriateho vzduchu, ktorý môže mať teplotu aj nad 120°C
Rozvrstvenie tepla vo vykurovanej miestnosti rovnomerné
(nie je vysoký rozdiel medzi teplotou pri podlahe a pod stropom)
nerovnomerné
(pri podlahe zima a pod stropom horúco, v blízkosti kozubovej vložky veľmi horúco)
Doba rozohriatia 4 až 12 hodín 1 až 2 hodiny
Doba vydávania tepla po úplnom vyhasnutí 8 až 48 hodín 1 až 3 hodiny
Možnosti rozvedenia tepla obmedzené
(sálavé teplo sa dá priviesť do susedných miestnosti ak sú kachle fyzicky postavené do viacerých miestností „cez stenu“ alebo ak sú od nich vedené "hypokaustové rozvody")
veľmi dobré
(horúci vzduch sa dá rozviesť pomocou teplovzdušných rozvodov do susedných miestností aj na väčšie vzdialenosti)
Nároky na komín priemerné nároky
(nižšia teplota spalín pri vyústení do komína)
vysoké nároky na komín
(obyčajne veľká teplota spalín pri vyústení do komína)
Zdravotné hľadisko
  • nedochádza k víreniu vzduchu a spaľovaniu prachových častíc (najmä pokiaľ je povrchová teplota do 60°C)
  • vzduch sa veľmi nevysušuje
  • sálavé teplo je zdravé a príjemné
  • vhodné pre alergikov
  • dochádza k víreniu vzduchu a vyhorievaniu prachových častíc (na horúcom povrchu kozubovej vložky môže byť až 400°C)
  • prúdiaci vzduch roznáša nečistoty a prach
  • výrazné vysušovanie vzduchu
  • nevhodné pre alergikov

 

* pod kachľovou pecou tu rozumiem klasickú akumulačnú kachľovú pec zhotovenú tradičnými postupmi (bez využitia priemyselne vyrábaných kachľových vložiek a ťahových systémov)
** pod kozubom tu rozumiem jednoduchý teplovzdušný kozub pozostávajúci z kozubovej kovovej vložky a jej izolačnej obostavby (bez použitia akumulačných prvkov) – takto sa kozub najčastejšie vyhotovuje, pričom povrchová úprava môže byť rôzna (omietka, obklad)
*** teoretická maximálna spotreba dreva je rátaná na stav, kedy by sme počas celého dňa (24 hodín) chceli dosiahnuť nominálny výkon a účinnosť by bola 75%, skutočná spotreba je obyčajne nižšia, pretože v noci postačuje nižší výkon

Poznámka

V dnešnej dobe sa často vyhotovujú vykurovacie telesá, ktoré rôznym spôsobom kombinujú prvky a vlastnosti kachlí a kozubov, napríklad sálavý kozub, hybridný kozub, teplovzdušná pec a pod. Pri týchto kombinovaných peciach si treba vždy uvedomiť, že tým, že sa jedna výhodná vlastnosť pridá, obyčajne sa na druhej zasa uberie.

 

autor:
Mgr. Róbert Kopilec
kachliar

 

Táto stránka používa súbory cookies, aby Vám ponúkla lepší zážitok z jej prezerania. Používaním tejto stránky, bez vypnutia cookies vo Vašich nastaveniach prehliadača, súhlasíte s ich používaním. (viac informácií)